031-33926📞

آموزش و مشاوره

واضح و روشن است که برای رشد و توسعه فردی و حتی گروهی در هر زمینه ای ، آموزش یکی از اساسی ترین ملزومات به حساب می آید ، به نحوی که علاوه بر احساس خوشایندی که در خود فرد ایجاد می شود دیگر افراد و مشاغل وابسته با او نیز از نتیجه کار نهایت استفاده را می برند. اگر بخواهیم در خصوص مقوله ترخیص و بازرگانی به صورت تخصصی صحبت کنیم ، لازم به دانستن مجموعه ای از چند دانش مختلف هر چند به میزان کم می باشیم از جمله حسابداری ، قوانین گمرکی و تجارت ، زبان انگلیسی ، علوم کامپیوتر ، مباحث حقوقی (مبحث قراردادها) ،          علوم روانشاسی ( در خصوص مدیریت استرس و توانایی برقراری ارتباط با دیگران) می باشد .

رفتن به بالای صفحه